IPA Jadranski Program

Projekat NETCET finansiran je od strane IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, u okviru  Prioriteta 2 “Prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika”. Cilj ovoga prekograničnog programa saradnje je jačanje sposobnosti održivog razvoja jadranskog regiona kroz zajedničku strategiju djelovanja među partnerima iz određenih područja.

NETCET projekat trajaće od oktobra, 2012. do septembra, 2015.

Web–stranica: www.adriaticipacbc.org

Ciljevi

Jadransko more je dom za nekoliko vrsta morskih sisara i morskih kornjača, a smatra se i ključnim područjem za ishranu i razvoj mladih morskih kornjača. Morski sisari i morske kornjače osjetljivi su na ljudske aktivnosti, posebno one vezane uz obalni turizam (npr. čamci za turizam i rekreaciju).

Najvažniji cilj projekta je razvoj zajedničke strategije za zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u Jadranu kroz regionalnu saradnju (svejadranska saradnja). Morski sisari i morske kornjače su zajedničko, ugroženo prirodno nasljeđe kojim ne može upravljati samo jedna država. Zbog migracione prirode ovih vrsta i zajedničke odgovornosti jadranskih država, neophodna je saradnja u planiranju djelotvorne dugoročne strategije zaštite.

Zaštita morskog biodiverziteta, posebno zaštita morskih sisara i morskih kornjača je zajednički cilj svim zemljama na Jadranskom moru, ali praktično iskustvo na ovom polju u regionu razlikuje se od područja do područja. Zbog toga je važno spajanje najboljih praksi i iskustava sa ciljem definisanja zajedničkog okvira zaštite i alata, odnosno mjera za zaštitu ugroženih morskih vrsta. Prema kraju projekta, sve to bilo bi dostupno ostalim regionima. Iz tog razloga projektom NETCET, kojim koordinira grad Venecija, upravlja trinaest partnera iz nekoliko zemalja Jadranskog bazena: Italija, Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Slovenija.

Ciljevi

Mreža gradova koja bi naglasila uloge jadranskih gradova u zaštiti morskih sisara i morskih kornjača i tehnička mreža za razmjenu podataka i informacija;
Zajednički okvir za sakupljanje podataka baziran na zajedničkoj listi podataka koje treba sakupiti u svim grupama duž jadranske obale u jedinstvenu zajedničku bazu podataka spojenu sa najvažnijim nacionalnim i međunarodnim bazama podataka o morskim sisarima i morskim kornjačama;
Kursevi i radioniceza razmjenu stručnih znanja među partnerima i organizacijama (npr. standardne kliničke procedure za preglede i radionice o organizovanju centra za spasavanje);
Otvaranje novih, odnosno unapređenje postojećih centara za spasavanje morskih kornjačana strateškim lokacijama. Centri za spasavanje biće trajne tačke u kojima će stručna znanja i vještine biti dostupne svima i koje će se pokazati kao važni edukacioni alati;
Prijedlog razvoja Jadranske jedinice za hitne slučajeve koja bi djelovala u slučajevima masovnih nasukavanja i hitnim slučajevima vezanim za zaštitu životne sredinu;
 
Niz edukativnih aktivnosti za ribare, lica koja upravljaju brodovima i čamcima, djecu u školama i širu javnost kojima bi se unaprijedila znanja o prisustvu i potrebama zaštite morskih sisara i morskih kornjača (npr. organizacija WWF Italija, napraviće edukativni paket za djecu osnovnih škola);
Zajedničke strategije za morske sisare i morske kornjače,koje predviđaju pravovremeno djelovanje vezano za najveće opasnosti po jadranske populacije ovih vrsta (npr. predstavljanje novih Nacionalnih akcionih planova za morske sisare i morske kornjače na završnoj konferenciji);

Očekivani rezultati

  • Standardizovani naučni podaci i djelotvorna saradnjaizmeđu organizacija uključenih u zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u Jadranu;
  • Povećanje kapaciteta za zaštitu morskih sisara i morskih kornjača na nivou institucijau državama–partnerima;
  • Unapređenje znanja o jadranskim populacijama morskih sisara i morskim kornjačama, kritične lokacije i najvažnije opasnosti;
  • Poboljšanje kapaciteta za pomoć morskim kornjačama u Jadranui tretman nasukanih ili povrijeđenih morskih kornjača uz više informacija za javno mnijenje kroz centre;
  • Edukacija stanovništva u priobalnim gradovima o prisustvu i neophodnosti zaštite morskih sisara i morskih kornjača, a posebno edukacija ribara o pravilnim postupcima u slučaju susreta sa ovim vrstama;
  • Poboljšanje postupaka zaštite morskih sisara i morskih kornjača i njihovih staništa u Jadranu kroz efikasnu regionalnu saradnju;
  • Osjećaj svojine i ponosaprema prirodnom nasljeđu u Jadranu.

 SOS!!! In case of doubts
problems or to
report a finding
call …

City and technical networks This section allows access to the NETCET technical forum and NETCET City Network.

Join us on Facebook The NETCET project has a page on the social networking site Facebook – you can find us here and show your support by becoming a fan!