IPA Jadranski Program

Mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača u Jadranu (NETCET) je projekt financiran u sklopu IPA Jadran CBC Programa, unutar Prioriteta 2 „Prirodni i kulturni izvori i sprječavanje rizika“. Glavni cilj ovog programa prekogranične suradnje je jačanje mogućnosti održivog razvoja Jadranske regije kroz usklađenu strategiju djelovanja među partnerima iz zemalja programom ohuvaćenog područja.

NETCET projekt traje od listopada 2012. do rujna 2015.

Posjetite web stranicu: www.adriaticipacbc.org

Ciljevi

U Jadranskom moru obitava nekoliko vrsta iz skupine kitova (Cetacea, u koju spadaju i dupini) i morskih kornjača te se ono smatra ključnim područjem za hranjenje i rast mladih morskih kornjača. Nažalost, utjecaj ljudske aktivnosti poput ribarstva i obalnog turizma (rekreativnih plovila) čine skupinu kitova i morske kornjače osobito ranjivima.

Glavni cilj NETCET projekta je razviti zajedničku strategiju zaštite skupine kitova i morskih kornjača u Jadranu kroz regionalnu suradnju ( pan-Jadranska suradnja). Ove ugrožene vrste predstavljaju zajedničko prirodno nasljeđe kojim ne može upravljati samo jedna država. Uzimajući u obzir migracijsku prirodu ovih vrsta te zajedničku odgovornost država na Jadranu, suradnja je od velike važnosti za planiranje učinkovite dugoročne strategije zaštite.

Iako suproblemivezani uzzaštitu morske bioraznolikosti, točnije, problemi zaštite skupine kitova i morskih kornjača, slični u svim zemljama Jadrana, iskustvo vezano uz zaštitu razlikuje se  unutar različitih regija.  Spajanje najbolje prakse i iskustva može voditi ka određivanju zajedničkih okvira rada te donošenju učinkovitih mjera zaštite ugroženih morskih vrsta, čineći takve mjere kasnije dostupnim i drugim zemljama širom svijeta. Upravo stoga NETCET projekt, kojeg koordinira  grad Venecija, okuplja 13 partnera iz pet zemalja Jadranskog bazena: Italije, Hrvatske, Albanije, Crne Gore i Slovenije.

Rezultati

Mreža gradovakoji će djelovati na zaštiti skupine kitova i morskih kornjača. Stvaranje Tehničke mreže za razmjenu znanja i iskustva;
Ujednačenost načina prikupljanja podataka kroz sakupljanje i pohranjivanje osnovnih, nužnih podataka unutar Jadrana u jedinstvenu zajedničku bazu podataka povezanu s glavnim bazama podataka o skupini kitova i morskim kornjačama na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
Ciljani treninzi i radionice za razmjenu iskustva među partnerima i organizacijama (npr. pregled procedura i radionice za uspostavljanje centra za spašavanje);
Osnivanje/unaprjeđivanje centara za spašavanje morskih kornjačana strateški važnim  lokacijama. Centri za spašavanje predstavljali bi trajne centre stručnosti za građane i organe vlasti te su provjereno najsnažniji edukacijski mehanizam;
Prijedlog za osnivanje Jadranske operativne službe za slučajeve masovnih nasukavanja i drugih ekoloških intervencija;
Koordiniran program monitoringaza povećanje dostupnosti podataka i poboljšanje znanja od važnosti za zaštitu skupine kitova i morskih kornjača (npr. 25 morskih kornjača biti će opremljeno GPS-om, provest će se drugo utvrđivanje brojnosti iz zraka, fotoidentifikacijska istraživanja lokalnih populacija dupina);
Provođenje aktivnosti za podizanje svijesti javnosti uzimajući kao ciljanu skupinu ribare, vozače plovila, djecu različitog školskog uzrasta i javnost općenito, radi postizanja što bolje informiranosti o prisutstvu te potrebi za zaštitom kitova i morskih kornjača (npr. WWF Italija će osmisliti edukacijski materijal za djecu osnovnoškolskog uzrasta);
Dvije zasebnestrategije upravljanja skupinom kitova i morskih kornjača koje uzimaju u obzir osnovne prijetnje s kojima se susreću Jadranske populacije (npr. prezentacija novih Nacionalnih Planova upravljanja za kitove i morske kornjače, tijekom završne konferencije);

Očekivani rezultati

  • Standardizirano stručno znanje i učinkovita suradnjameđu organizacijama uključenim u zaštitu skupine kitova i morskih kornjača u Jadranu;
  • Jačanje institucijske sposobnosti u zaštiti skupine kitova i morskih kornjačau državama partnerima;
  • Nova saznanja o područjima od velikog značaja za preživljavanje populacija skupine kitova i morskih kornjača te njihovim glavnim prijetnjama, čime unaprjeđujemo njihovu zaštitu u Jadranu;
  • Povećanje tehničke sposobnostiza omogućavanje oporavka morskih kornjača u Jadranui učinkovito liječenje nasukanih/ozlijeđenih morskih kornjača u moderno opremljenim objektima te povećanje dostupnih informacija za građane kroz centre.
  • Jačanjesvijesti stanovništva koje obitava uz obalu o prisutnosti ovih ugroženih vrsta i potrebi za njihovom zaštitom te usvajanje procedure pravilnog postupanja od strane ribara;
  • Provođenje poboljšane zaštite skupine kitova i morskih kornjača te njihovih staništa u Jadranu kroz učinkovitu regionalnu suradnju;
  • Razvoj osjećaja pripadnosti i vlasništva teponos prirodnim nasljedstvom Jadrana.

 SOS!!! In case of doubts
problems or to
report a finding
call …

City and technical networks This section allows access to the NETCET technical forum and NETCET City Network.

Join us on Facebook The NETCET project has a page on the social networking site Facebook – you can find us here and show your support by becoming a fan!